Naantalin Vanhusten Tuki r.y.

Yhdistys toimii ikääntyvien parissa tehden yhteistyötä kaupungin ja seurakunnan kanssa. Tavoitteenamme välittäminen tekemällä yhdessä ikääntyvien ja vapaaehtoisen kanssa monipuolista ja mukavaa toimintaa naantalilaisille.

   

 HYVÄ VANHUSTENTUEN YSTÄVÄ JA VAPAAEHTOINEN!

 

TULOSSA- ja
TAPAHTUMAT- valikoissa tarkempia tietoja.

Koronaviruksen tarttuminen

Muistamme ohjeistukset
– käsienpesu
– turvaetäisyydet
– maskien käyttö
Osallistumme vain terveenä ryhmätapaamisiin

.Kaikessa toiminnassamme otamme huomioon turvallisuuden ja terveyden.
Noudatamme suosituksia ja rajoituksia.

Naantalin Vanhusten Tuki r.y. - vapaaehtoista vanhustyötä Naantalissa vuodesta 1970

Yhdistyksellä on ollut sen perustamisesta alkaen monipuolista toimintaa ikäihmisten tukemiseksi. Työtä ja toimintaa on tehty yhdistyksen vapaaehtoisvoimin sekä yhteistyöllä Naantalin kaupungin ja seurakunnan kanssa. Yhteistyössä ja yhteisomistuksella kaupungin ja seurakunnan kanssa toteutettiin Marianrinteen palvelutalon rakentaminen 1970-luvulla. Palvelutalon toiminta on palvellut ikäihmisten tarpeita odotusten mukaisesti. Vanhusten Tuki ry on myös mukana monipuolisia palveluja tarjoavan Naantalin Aurinkosäätiön hallinnossa.